Nyheter

Nytt kurs fra Erich Pommer Institut

Erich Pommer Institut har lansert et nytt MEDIA-støttet kurs: Business Development for Success – Leading Innovation and Change in Film and TV. Søknadsfrist: 13. november 2019.

4. november 2019
Eeqw5zuxoaircxn

Filmindustrien opplever store omveltninger, og det er essensielt for produskjonsselskapene å tilpasse seg de endringer som finner sted, både når det gjelder å skape nye forretningsmodeller og å utforske de mulighetene som finnes for inntjening innen digital teknologi og distribusjon.

EPIs kurs ønsker å gi praktisk kunnskap på dette feltet, både gjennom å se på prosesser og metoder for å utvikle forretningsmodeller og nyskapende løsninger innen digital teknologi. Gjennom kurset skal deltakerne få ny kunnskap om det å lede og utvikle sitt selskap i en audiovisuell bransje som er i stadig endring. Kurset består av både praktiske øvelser, mesterklasser og case studies, og er også en unik mulighet til å utvikle sitt europeiske nettverk og skape nye kontakter.

Kurstdato og sted
4. – 8. desember 2019
Sted: Berlin, Tyskland

Kursavgift: € 890
Reise og opphold kommer i tillegg.

Frist for å søke reisestipend hos Erich Pommer Institut: 13. november 2019.

Les mer om kurset hos EPI.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!