Nyheter

Nye tilskudd fra MEDIA

Medieoperatørene er tildelt produksjonstilskudd til dokumentarfilmen Meet the Cencors. Den norske filmfestivalen får tilskudd til New Nordic Films.

26. juni 2019
Meet the censors
Meet the Cencors (Håvard Fossum/ Medieoperatørene).

Medieoperatørene er gjennom ordningen Produksjonstilskudd til TV-prosjekter tildelt 65 000 euro til dokumentarfilmen Meet the Cencors.

I dokumentarfilmen Meet the cencors reiser filmskaper Håvard Fossum til noen av de minst demokratiske landene i verden. Han vil finne ut om sensur kan være misforstått og mer komplekst enn vi tror, kanskje til og med positivt. På et uformelt vis blir vi med inn i sensuristenes univers, for å høre hva de tenker og se om de er bedre mennesker enn vi antar. Tesen testes i møter med notoriske regimer, men kanskje i like stor grad når kameraet snus tilbake på oss selv, og vi konfronteres med våre egne behov til å fortie de som er uenige med oss her hjemme i vår vestlige verden. Les mer om Håvard Fossums Meet the Cencors i Rushprints intervju.

Produsent Ingvil Giske sier om tildelingen:
- Det er fantastisk at Creative Europe har valgt å støtte denne filmen. Når TV-kanalene stadig får mindre midler til dokumentarfilm er slike overnasjonale finansieringsmuligheter uvurderlige, ikke bare med tanke på bransjens økonomi, men like mye fordi man gjennom å støtte dokumentarfilm styrker demokrati og ytringsfrihet.

Til søknadsrunden for TV-prosjekter kom det inn 56 søknader fra 23 europeiske land. 23 prosjekter mottar tilskudd. Oversikt over prosjekter og tilskuddmottakere finner du her.

Den norske filmfestivalen får også i år tilskudd til New Nordic Films. Tilskuddet på 56 000 euro er tildelt gjennom tilskuddsordningen Access to Markets, hvis formål er å støtte opp om aktiviteter som fremmer co-produksjon, finansiering, salg og distribusjon av europeiske audiovisuelle verk på tvers av landegrensene.

New Nordic Films samler hvert år samler mellom 300 – 400 deltakere under Den norske filmfestivalen i Haugesund. I løpet av tre dager foregår det både presentasjon og salg av ferdige filmer som er klare for det internasjonale markedet, og presentasjon av filmer som er under arbeid. Det arrangeres også Books at Haugesund, Scandinavian Debut Award og Nordic script pitch. Årets New Nordic Films finner sted 20.- 23. august 2019. Les mer om New Nordic Films her.

Til denne søknadsrunden kom det inn 96 søknader fra 25 land. 46 prosjekter mottar tilskudd. Oversikt over hvilke prosjekter som mottar tilskudd finner du her.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!