Nyheter

Nye retningslinjer for bruk av MEDIA-logo

Det er kommet nye regler for synliggjøring og bruk av MEDIA-logoen.

8. juni 2018
Med ramme

For Creative Europe er det viktig å synliggjøre MEDIA-programmets verdi, både overfor den audiovisuelle bransjen, for politikere og for befolkningen generelt.

Creative Europe MEDIA har derfor produsert en animert logo som nå er obligatorisk på alle MEDIA-støttede filmer som mottar distribusjonsstøtte. Logoen skal ligge før filmen. På trailere kan statisk logo fortsatt benyttes, og her er det valgfritt om den legges først eller til slutt. Se ytterligere spesifikasjoner for distributører i vedlegget under.

Logoer til nedlasting er tilgjengelige her.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!