Nyheter

Ny rapport om filmfestivaler

EU-kommisjonen har lansert en ny rapport om samarbeidsmodeller for europeiske filmfestivaler.

5. mars 2019
Rotterdam
International Film Festival Rotterdam er en av filmfestivalene som mottar tilskudd gjennom MEDIA

Filmfestivalene har en viktig rolle som samfunnsbygger, gjennom å være arenaer for debatt, refleksjon og ytringsfrihet. Filmfestivalene har også en nøkkelfunksjon i arbeidet med å skape et mangfoldig filmtilbud til publikum, de bidrar til kulturell og språklig diversitet og har en sentral rolle i synliggjøring og promotering av europeisk film på tvers av landegrensene.

Rapporten gjør en kvalitativ analyse av samarbeidet som foregår blant festivaler i dag og ser på muligheter for fremtidige samarbeidsmodeller. Rapporten påpeker at festivalene kan dra nytte av samarbeid på mange nivåer; fra samarbeid om programmering og kuratering, til markedsføring, påmeldingssystemer, felles prosjekter, kunnskapsdeling og erfaringsutveksling.

Rapporten finner du her.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!