Nyheter

Meld på ditt prosjekt til FIPADOC

Både FIPADOCs coproduksjonsforum og SMART LAB er åpen for påmelding. Påmeldingsfrist 20. november.

15. november 2019
Fipadoc 2020 pitch your project

FIPADOC finner sted i Biarritz fra 21. – 26. januar og er en arena der franske dokumentarister møter internasjonal bransje for co-produksjon og finansiering. Programmet spenner seg over tre dager og er tettpakket med bransjeaktiviteter, pitcher og workshops. Ønsker du å jobbe mot det franske markedet kan FIPADOC være en relevant arena å være til stede på.

Internasjonal pitch presenterer 15 nye prosjekter for tv-selskaper, fond, distributører og produsenter. Før presentasjonen får teamene pitchetrening og det arrangeres individuelle møter med potensielle co-produsenter. Etter pitch gjennomføres det individuelle møter med finansiører og beslutningstakere. Et panel med innkjøpere deler også ut pris for beste pitch, som er etterarbeid hos BY Saya til en verdi av € 5000.

SMART LAB er en to dagers inkubator lab for dokumentarprosjekter som tar i bruk ny teknologi. Laben finner sted 21. – 22. januar og målet er å støtte opp digitale prosjekter i tidlig utvikling. Basert på originalitet og nyskapende teknologi vil beste deltakende prosjekt motta et stipend som kan benyttes til videre utvikling.

Påmeldingsfrist for både pitch og smart lab er 20. november.

Les mer på FIPADOC

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!