Nyheter

MEDIA-støtte til New Nordic Films

Den norske filmfestivalens filmmarked, New Nordic Films, har fått tilskudd gjennom Access to Markets.

28. juni 2018
Filmfestivalen versjon 2
Foto: Haakon Nordvik

New Nordic Films har i år fått en økning av støttebeløpet fra Creative Europe MEDIA til nærmere 600 000 norske kroner.

- Med støtten fra EUs MEDIA-program kan vi fortsette vårt arbeid med å invitere europeiske filmkjøpere og internasjonale festivaler til Haugesund. Dette er et viktig bidrag til vårt arbeid med å formidle nordisk film ut i verden. Støtten gir oss dessuten mulighet til å opprettholde vår sterke plattform for internasjonalt samarbeid om filmproduksjon, Nordic Co-Production Market, sier programsjef for New Nordic Films, Gyda Myklebust.

Totalt kom det inn 109 søknader til årets søknadsrunde for Access to Markets. Av disse mottok 53 prosjekter støtte.

Formålet med tilskuddsordningen Access to Markets er å støtte opp om aktiviteter og initiativer som fremmer finansiering, distribusjon og sirkulasjon av europeiske audiovisuelle verk på tvers av landegrensene, samt aktiviteter som legger til rette for co-produksjon og samarbeid mellom europeiske land.

Kontaktinfo:
New Nordic Films, leder Gyda Velvin Myklebust, mobil: 936 694 20, e-post: gyda@kino.no

Les mer hos Den norske filmfestivalen

Alle tildelinger ved årets Access to Markets

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!