Nyheter

MEDIA varsler tiltak for kjønnsbalanse

Creative Europe MEDIA vil prioritere kjønnsbalanse som et viktig satsingsområde når nytt program skal utarbeides for perioden 2021-2027.

8. mars 2019
50 50

Like rettigheter for menn og kvinner er en fundamental verdi i EU. Film og media har en stor påvirkningskraft hva gjelder vårt syn på felles verdier og like rettigheter for alle.

I dag er kun en av fem europeiske filmer er regissert av kvinner (21%), og hele 84% av støtten som tildeles filmproduksjon går til filmer som lages av menn. *

Med disse tallene som utgangspunkt er det åpenbart at den europeiske filmbransjen trenger flere kvinnelige filmskapere, og flere kvinner representert på alle nivåer i filmindustrien. EU-kommisjonen vil i årene som kommer arbeide for kjønnsbalanse i filmindustrien, både gjennom å utarbeide strategier og konkrete tiltak.

Tiltakene vil fokusere på flere områder:

  • Støtte, distribusjon og synliggjøring av kvinnelige filmskapere og deres filmer
  • Støtte opp om tiltak som styrker kvinnelige filmskapere, som mentorvirksomhet, etterutdanning og profesjonelle nettverk og plattformer
  • Styrke samarbeid mellom nasjonale og internasjonale fond og institutter, for å dele erfaringer, statistikk og analyser på feltet

Creative Europe MEDIA støtter nærmere 2000 europeiske prosjekter hvert år. Bedre kjønnsbalanse vil bli et prioritert satsingsområde i det fremtidige Creative Europe MEDIA programmet som skal utareides for 2021-2027. Les mer om satsingen i lenken nederst på siden.

Press release: European Commission
Statement by the European Commission on the occasion of International Women’s Day 2019

*EWA Study

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!