Nyheter

Kvinner i den europeiske filmindustrien

Kun 26% av spillefilmregissørene er kvinner, viser rapport fra European Audiovisual Oberservatory.

8. mars 2024
En kvinne med headset står bak et filmkamera. Foto.
Illustrasjonsbilde, kvinne bak kamera.

Rapporten, Female professionals in European film production, tar for seg kjønnsbalansen i europeiske spillefilmer produsert og distribuert på kino i Europa i perioden 2013-2022. Den ser på likestillingen for nøkkelrollene:

 • Regi
 • Manus
 • Produsent
 • Fotograf
 • Komponist
 • Hovedrolleinnehaver

For perioden 2018-2022 viser hovedfunnene at:

 • Kvinner er fortsatt i stor grad underrepresentert i arbeidsstyrken. Bare 26 % av regissørene av europeiske spillefilmer er kvinner.
 • Bak kamera var den høyeste kvinnelige tilstedeværelsen registrert blant produsenter (35 %) og manusforfattere (29 %).
 • Kjønnsgapet var mest synlig for filmfotografer og komponister, hvor kvinner representerer henholdsvis 11% og 10% av aktive profesjonelle.
 • Andelen kvinnelige profesjonelle i bransjen utvikler seg sakte, med variasjoner over hele Europa.
 • I gjennomsnitt jobbet kvinner i filmcrew på litt færre filmer enn sine mannlige kolleger, bortsett fra filmklippere.
 • Kvinner i nøkkelposisjoner jobbet i større grad enn sine mannlige kolleger i team, også i blandede team.
 • Dokumentar var filmsjangeren med høyest andel kvinnelige profesjonelle, alle roller tatt i betraktning.
 • Data tyder på en positiv sammenheng mellom tilstedeværelsen av minst én kvinnelig medregissør og en økning i andelen kvinner som jobber i teamet.
Share of active female film professionals by catagory (2018-2022). Directors 26%. Cinematographers 11%. Screenwriters 29%. Composers 10%. Producers 35%. Editors 33%. Source: European Audiovisual Observatory / Lumiere. Illustrasjon.
Kilde: European Audiovisual Observatory / Lumiere.

Foran kamera er kjønnsbalansen noe bedre. Der viser rapporten at 41% av hovedrollene ble spilt av en kvinne.

I følge statistikken har Norge hatt en positiv utvikling, med en høyere prosentandel kvinner i nøkkelroller, siden perioden 2013-2017. Unntaket er for kvinnelige hovedrolleinnehavere, hvor det er registrert en nedgang.

Norsk filminstitutt (NFI) presenterte nylig en mangfoldsrapport med tall fra 2012, 2017 og 2022 hvor det slås fast at nesten to tredjedeler av de sentrale rollene i norske filmer og serier bekles av menn.

Les mer om NFIs mangfoldsrapport her.

European Audiovisual Observatory oppsummerer sin rapport her.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!