Nyheter

Kreativt Europa feirer 10 år

2024 markerer 10-års jubileet til Kreativt Europa!

8. april 2024
10 years of Creative Europe. Illustrasjon.
Kreativt Europa 10 år.

Siden 2014 har Kreativt Europa investert i europeisk kreativitet ved å gi tilskudd til prosjekter for å fremme kulturelt mangfold, promotere ulike kunstneriske uttrykk og øke det økonomiske potensialet innen de kreative sektorene under mottoet: «Push boundaries».

Det handler om å finne nye måter å uttrykke seg på og hvordan man redefinerer det å skape et kunstverk. Ved å flytte grensene utfordrer vi oss selv hver dag.

Kreativt Europa er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene. Programmet har et budsjett på 2,4 milliarder euro i perioden 2021-2027. Det er inndelt i to hovedgrener: Kultur og MEDIA, samt en tverrsektoriell del som overlapper.

Kreativt Europa MEDIA gir aktører innen TV, film og dataspill muligheter til å finansiere prosjekter, samarbeide internasjonalt, tilegne seg ny kompetanse og til å nå ut til et større europeisk publikum.

EU-kommisjonen har publisert en video i anledning Kreativt Europas 10-års jubileum som kan ses her.

Søk om tilskudd eller finn et kurs via MEDIA-deskens hjemmeside.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!