Nyheter

Kreativt Europa 2021-2027

Det nye programmet for Kreativt Europa 2021 – 2027 er forsinket.

10. februar 2021
411 20190917115200065586

Under trilogmøtet mandag 14. desember kom EU-kommisjonen, Europaparlamentet og EUs medlemsland til politisk enighet om Kreativt Europas program for 2021-27. Når forhandlingene nå er i mål, er neste skritt å få de juridiske avtalene mellom parlamentet og Rådet (The Council) i havn.

Sjuårsprogrammet for Creative Europe har et budsjett på 2,4 milliarder euro. Det nye programmet skal fortsette å støtte opp om og styrke europeisk kultur og språk, styrke kultursektorenenes konkurranseevne, øke publikumsoppslutningen om europeiske verk og fremme samarbeid på tvers av land.

Implementeringen av nytt program er planlagt første del av 2021.

De nye utlysningene vil publiseres på EUs nye søknadsplattform Funding & Tender Opportunities Portal. Oversikt over søknadsfrister og søknadsveiledning på norsk vil du fortsatt finne på våre nettsider.

Les mer hos EACEA.

Våre nettsider vil oppdateres fortløpende vedrørende nytt program. Sett deg gjerne også opp mottaker av vårt nyhetsbrev (nederst på siden) for å følge med på siste nytt fra Kreativt Europa MEDIA.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!