Nyheter

Infomøter om distribusjon i Cannes

Det arrangeres en rekke klyngemøter om distribusjon under årets filmfestival i Cannes.

13. mai 2019
Cinema 3

Tilskudd til Automatisk distribusjon og Salgsagenter:
Det arrangeres fire klyngemøter for distributører og salgsagenter:
Fredag 17. mai kl 10.00 – 12.00
Lørdag 18. mai kl 14.00 – 16.00
Søndag 19. mai kl 10.00 – 12.00
Tirsdag 21. mai kl 10.00 – 12.00
Påmelding til EACEA-DISTRIBUTION-AUTOMATIC@ec.europa.eu

Tilskudd til Selektiv distribusjon
Det arrangeres et klyngemøte om Selektiv distribusjon:
Fredag 17. mai kl 14.00 – 16.00

Påmelding til EACEA-DISTRIBUTION-SELECTIVE@ec.europa.eu

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!