Nyheter

Infomøte om TV-prosjekter

Tirsdag 7. mai arrangerer vi informasjonsmøte om produksjonstilskudd til TV-prosjekter.

26. april 2019
Tv

Produksjonstilskudd til TV-prosjekter har søknadsfrist 28. mai. Formålet med ordningen er å styrke europeisk film og tv-bransje gjennom å støtte uavhengige selskaper som ønsker å lage innhold for tv av høy kvalitet. Ordningen skal også styrke europeisk co-produksjon og bidra til at prosjektet når sitt fulle internasjonale markedspotensiale.

På informasjonsmøtet går vi igjennom søkerkriterier, retningslinjer, evalueringskriterier for vurdering av søknader, samt en gjennomgang av søknadsskjemaet.

Tid og sted:
Tirsdag 7. mai kl 10-11
Filmens Hus, Dronningens gate 16, Oslo.

Påmelding til mail@mediadesk.no

Velkommen!

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!