Nyheter

Felles karbonkalkulator for EUs audiovisuelle sektor

Fireårig prosjekt igangsatt med tilskudd fra MEDIA-programmet.

23. januar 2024
A common carbon emission calculator for European audioviusal productions. Towards a more sustainable European audiovisual sector. January 2024- December 2027. Januar 2024: Porject kick-off. Creative Europe MEDIA. En mann skriver på et nettbrett. Foto/illustrasjon.
Felleseuropeisk karbonkalkulator

Som et ledd i arbeidet sitt med å gjøre den europeiske audiovisuelle sektoren grønnere, har EU-kommisjonen iverksatt et prosjekt for å utvikle en felles karbonkalkulator for hele Europa.

Prosjektet er finansiert med tilskudd fra Kreativt Europa MEDIA og ledes av det tyske selskapet Seriotec, sammen med KlimAktiv og Philip Gassmann, som er ekspert på området grønn filmproduksjon. Prosjektet har en varighet på fire år og ventes ferdigstilt i desember 2027. Estimert budsjett er på € 650 000.

Målsettingen er å lage en felles kalkuleringsmetode og en brukervennlig web applikasjon som kan brukes i alle EU-land for å kalkulere karbonavtrykk i audiovisuelle produksjoner. Denne kalkulatoren skal komplimentere allerede eksiterende verktøy gjennom felles programmeringsgrensesnitt og datautveksling. Den skal altså ikke erstatte de som allerede finnes på markedet. Den vil bli gratis å benytte seg av for produsenter og andre bransjeaktører.

EU peker på disse fordelene med den felleseuropeiske karbonkalkulatoren:

  • Datautveksling og sammenlikningsgrunnlag på tvers av land
  • Kompatibilitet og tilpasning til eksisterende verktøy
  • Brukervennlighet
  • Informasjon til beslutningstakere

Les mer om prosjektet i nyhetssaken: A common carbon emissions calculator for the European audiovisual sector: towards an environmentally conscious future.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!