Nyheter

European Film Forum fra Cannes

European Film Forum arrangeres digitalt mandag 22. juni, i forbindelse med Marcé du Film Online.

15. juni 2020
Eff marce du film 16 9.jpg

Kreativt Europa MEDIA arrangerer en digital utgave av European Film Forum mandag 22. juni kl 16.00-17.30.

Shaping the future of the European audiovisual ecosystem: what is the role of the European Union?

Konferansen skal diskutere og se nærmere på de utfordringene som den audiovisuelle bransjen i Europa nå står ovenfor etter Covid-19.

Følgende temaer skal belyses:
- en analyse av dagens situasjon
- utvikle en felles visjon for et audiovisuelle økosystemet
- hvordan styrke det audiovisuelle økosystemet?
- EUs rolle inn i dette arbeidet

Pierre Lescure, President of the Cannes Film Festival vil åpne konferansen. Videre følger en keynote fra Thierry Breton, European Commissioner for Internal market. Sabine Verheyen, leder for Europaparlamentets Kultur- og Utdanningskomité vil avslutte konferansen. Moderator for dagen er Marjorie Paillon.

Mer informasjon og lenke for strømming av arrangementet her

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!