Nyheter

EU vedtar nytt opphavsrettsdirektiv

Det nye opphavsrettsdirektivet ble vedtatt i Europaparlamentet tirsdag 26. mars.

28. mars 2019
Copyright
Europeparlamentet vedtar opphavsrettsdirektiv ©AP Images/European Union-EP

Direktivet vil innebære at store globale aktører som Facebook, Youtube og Google vil måtte betale rettighetshaverne for innhold de tilgjengeliggjør på sine plattformer og tjenester, på samme måte som eksempelvis Spotify gjør per i dag.

Det nye direktivet ble vedtatt i Europaparlamentet med 348 stemmer for, mens 274 stemte mot og 36 stemte blankt. Direktivitet skal gjennom videre forhandlinger mellom EU-kommisjonen og EU-landene før det blir endelig. Dersom landene godtar teksten som nå er vedtatt i Europaparlamentet vil opphavsrettsdirektivet iverksettes i løpet av få uker. Landene har deretter to år på å implementere direktivet. Det nye regelverket skal i utgangspunktet også gjelde for Norge gjennom EØS-avtalen.

Press release
Q&A

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!