Nyheter

EU-støtte til European Writers Club

EU-kommisjonen lanserte i juli 2021 pilotprosjektet «Writing European». To prosjekter har nå mottatt støtte.

11. juli 2022
Gettyimages 1318360204 © .shock   istock getty images plus
iStock Getty Images Plus

Ordningens formål er å støtte den europeiske audiovisuelle industrien i å oppnå fortreffelighet når det kommer til utvikling av og manusarbeid på kvalitetsserier, bl.a. ved å heve de kreative talentenes evner, og gjennom å sikre fremveksten av sterke og mangfoldige lag. De to prosjektene som mottok støtte var The Creative Collective – en hybrid og innovativ tenketank for manusforfattere og produsenter, og European Writers Club (EWC).

EWCs vil tenne gnisten og tilrettelegge for samarbeid mellom serieskapere, manusforfattere, kringkastere og produsenter av europeiske serier for å «booste» kreativitet og originalitet. Som et overordnet mål oppfordrer de til at det skapes nye originalideer som overskrider nasjonale og Europeiske grenser, og som har potensiale for rask markedstilgang, noe som medfører økt konkurransekraft ift innhold fra de globale strømmetjenestene.

EWC ønsker å skape et europeisk bransjenettverk. Gjennom sine skreddersydde workshops hvor kollektivitet og samhandlingsprosesser utgjør kjernen, vil de introdusere nye måter å skape historier på. Prosjektet skal sikre samarbeid, ikke bare på tvers av ulike bransjegrener og verdikjeder, men også på tvers av språkbarrierer – en solid grobunn for suksessfull samproduksjon.

Gruppen ledes av Thomas Gammeltoft og er initiert og støttet av profesjonelle fra hele Europa. Den er sammensatt av flere bransjepartnere fra fire europeiske regioner: nord, sør øst og vest. Den nordiske huben inkluderer bl.a. Den danske filmskolen. Prosjektet skal gjennomføre tre workshops:
• Boosting ideas
• Boosting broadcasters
• Boosting consepts

Det er mulig for serieskapere og manusforfattere å søke om å delta. Fristen er 16. august 2022. For mer info om European Writers Club og søknadskriterier besøk EWCs hjemmeside.

Ytterligere info om ordningen og støttemottakerne finner du her.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!