Nyheter

Digitalt kart over EUs tilskuddsordninger

EU har lansert et digitalt kart over relevante tilskuddsordninger for audiovisuell sektor og nyhetsmedier.

6. desember 2021
Kopi av design uten navn

EU har lansert et digitalt kart som skal gi aktører innenfor audiovisuell sektor og nyhetsmedier oversikt over relevante tilskuddsordninger innenfor de ulike EU-programmene: Creative Europe, Erasmus+, Horizon Europe, Digital Europe, InvestEU mm.

Det interaktive verktøyet tar utgangspunkt i deg som søker. Gjennom å velge type enhet/ organisasjon og hva slags prosjekt eller aktivitet du ønsker å søke støtte til, vil kartet foreslå ulike veivalg: ulike programmer og tilskuddsordninger som kan være aktuelle for din organisasjon. Målet er at potensielle søkere i større grad finner fram til flere aktuelle tilskuddsordninger innenfor EUs mange programmer og støtteordninger.

Her kan du teste Digital tool for audiovisuel and news media sector.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!