Nyheter

Et grønnere Kreativt Europa

EU lanserer ny studie om metoder for å gjøre programmet grønnere og støtte opp under EUs klimamål.

30. mai 2023
Kollasj med foto av en kvinne og en mann, blå flaskekorker, solsikker i en hånd og en åker foran et hus. Illustrasjon.
Creative Europe Greening Strategy, artwork: EU, 2023

Med «European Green Deal» har EU som målsetting å bli klimanøytrale innen 2050. Den ferske studien «Greening the Creative Europe programme», igangsatt av EU-kommisjonen i 2021, gir innsikt i hvordan målet kan oppnås. Rapporten er et bidrag til klimakampen og ambisjonene om å gjøre programmet mer bærekraftig og miljøvennlig.

For å støtte overgangen til en grønnere økonomi kan kulturelle og kreative bransjer øke bevisstheten rundt bærekraft og miljøsaker gjennom sine aktiviteter. Samtidig som programmet bli mer karbon-nøytralt ved å fremme miljøvennlige reisemåter og opptre på en miljøbevisst og ansvarsfull måte.

Forfatterne bak studien jobbet for å:

  • Utdype retningslinjer for søkere og tilskuddsmottakere
  • Utvikle anbefalinger for overvåkning og evaluering av grønne aspekter i søknader
  • Samle beste praksis-metoder for bevisstgjøring rundt behovet for en grønn overgang i de kulturelle og kreative sektorene
  • Dokumentere fremgangen til prosjekter med bærekraftsmål som deltok i det forrige Creative Europe-programmet (2014-2020)

EU-kommisjonen kommer til å jobbe for å utvikle kapasitet og grønn kunnskap innen alle nivåer involvert i gjennomføringen av programmet.

Studiens anbefalinger er publisert i tre dokumenter:

The Good Environmental Practices Guide

En omfattende oversikt over gode, eksisterende miljøtiltak anbefalt for Kreativt Europa-programmets nåværende og potensielle tilskuddsmottakere, enten i søknadsprosessen eller gjennomføringen av støttede prosjekter.

The Creative Europe Programme Greening Strategy

Strategien definerer områder hvor det er nødvendig med tiltak, og inkluderer anbefalinger til hva som i praksis kan gjøres for å få til et grønnere program i løpet av overskuelig framtid.

The Creative Europe Monitoring Guide for Programme Greening

Denne veiledningen foreslår bærekraftsindikatoerer (grønne indikatorer) for å måle programmets fremgang og bidrag til «European Green Deal» sine mål i en periode etter 2027.

Ytterligere informasjon om studien finner du i saken «How Creative Europe aims to go green».

«Greening the Creative Europe programme»-studien og anbefalingene er publisert og kan lastes ned her.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!