Nyheter

EPI tilbyr stipend

Erich Pommer Institut ønsker flere norske søkere til høstens kurs og kan tilby stipend for norske deltakere.

25. oktober 2021
Creative europe desk linc 3910 4

MEDIA-støttede Erich Pommer Institut (EPI) er en velateblert og anerkjent kursarrangør for den europeiske filmbransjen og har i en årrekke tilbudt etterutdanning innen blant annet co-produksjon, avtalerett og jus, innovasjon og forretningsutvikling.

Ved to av kursene i høst er det fremdeles ledige plasser og EPI ønsker spesielt norske søkere velkommen.

Leading Innovation and Change in Film and TV
18. – 20. november, Berlin

The Art of Negotiating Agreements
9. -10. desember, Berlin

EPI kan tilby både fullt og delvis stipend, som kan dekke reise, overnatting og/eller kursavgift.

Les mer om de ulike kursene til EPI.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!