Nyheter

Eksperter søkes!

Kreativt Europa trenger flere eksperter og ser etter deg med erfaring fra film, serier eller spill.

30. august 2020
Ekspertleser

Kreativt Europa har en pool med uavhengige eksperter. Disse vurderer og innstiller søknader etter gitte evalueringskriterier og et poengsystem som presenteres i retningslinjene. Søkere med høyeste poengsum mottar tilskudd innenfor budsjettrammene. Ekspertene gir også skriftlige evalueringer som sendes til hver enkelt søker.

Etter gjeldende regelverk skal ekspertene skiftes jevnlig ut for å sikre variasjon og bredde i utvalget av tilgjengelige eksperter. Du bør ha erfaring innen en eller flere av programmets tilskuddsordninger og inneha kjennskap til MEDIA-programmet (gjerne erfaring som tilskuddsmottaker). Arbeidet som ekspertleser vil gi deg ytterligere innsikt i MEDIA-programmet, og du vil få innblikk i nye prosjekter fra hele Europa.

Ønsker du å melde din interessere som ekspertleser kan du registrere deg i Participant Portal. eller du kan sende en e-post til:
EACEA-PORTAL-CREATIVE-EUROPE@ec.europa.eu

Les hele utlysningen på Call for Expression of Interest

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!