Nyheter

Eksperter søkes!

EU søker nå eksperter til vurdering av søknader og monitorering av prosjekter for Kreativt Europa 2021-27.

21. mai 2021
283 20181030155202362838

EUs programmer, deriblant Kreativt Europa, har en pool med uavhengige eksperter. Noen av disse fungerer som ekspertlesere med oppgave å vurdere og innstille søknader, samt gi skriftlige evalueringer til hver enkelt søker. Andre eksperter følger opp og monitorerer støttede prosjekter, mens enkelte eksperter fungerer som rådgivere innenfor spesifikke fagfelt.

Det er nå en åpen utlysning for å melde sin interesse som ekspert. Har du lang erfaring innen en eller flere av Kreativt Europas tilskuddsordninger (eks produksjon av film eller serier, spill, distribusjon eller festivalarbeid) og innehar kjennskap til MEDIA-programmet (gjerne erfaring som tilskuddsmottaker), kan du nå registrere deg som interessert.

NB: Dette er en åpen utlysning uten søknadsfrist. Du registrerer deg som interessert i portalen Funding & tender opportunities. EU vil ta kontakt med de ekspertene som innehar den kompetansen og kvalifikasjonene som de til enhver tid har behov for.

Les mer
Les utlysningen – Call for Expression of Interest

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!