Nyheter

eGrant og ny søknadsportal

Kreativt Europa implementerer nå EUs nye portal for søknadsbehandling og tilskudd: eGrants. Her vil alle utlysninger i det nye sjuårsprogrammet for Kreativt Europa 2021-27 bli publisert. 

29. mars 2021
Intruduksjon (2)

Ved inngang til nytt sjuårsprogram innfører nå Kreativt Europa et nytt system for utlysninger, søknadsbehandling og tilskudd: eGrants.

eGrants er et fullelektronisk system som skal forenkle og effektivisere saksbehandling, kontraktsinngåelser, rapportering og utbetalingsprosedyrer for EUs programmer.

Alle fremtidige utlysninger vil bli publisert i søknadsportalen Funding & tender opportunities (FTOP). Du oppretter en søknad gjennom denne portalen og all videre saksgang og kommunikasjon vil foregå gjennom FTOP. Det vil bli nye søknadsskjemaer som erstatter tidligere eForms. Er ditt selskap allerede registrert med EU login og PIC-kode kan dette fortsatt benyttes i det nye søknadsportalen.

Inntil nytt sjuårsrogram er lansert og utlysninger er publisert, anbefaler vi potensielle søkere å gjøre seg kjent med den nye portalen. En introduksjon til eGrants ble arrangert under EFM, opptak fra denne presentasjonen kan ses under. Nederst på siden finner du også en veiledning på hvordan finne utlysninger og opprette søknad i FTOP-portalen.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!