Nyheter

Doc Forward 2022 åpent for påmelding

DOC FORWARD er en co-produksjon workshop for regissører og produsenter som ønsker å etablere seg på det internasjonale markedet. Søknadsfrist 22. november.

1. november 2021
Doc forward arrow

DOC FORWARD er en prosjektbasert workshop for regissører og produsenter som til nå har jobbet nasjonalt, men som ønsker å nå ut på det internasjonale markedet og som ser etter internasjonale samarbeidspartnere og co-produsenter.

DOC FORWARD er et totrinns utviklingsprogram for prosjekter med internasjonalt potensiale. Programmet skal være en uformell og inkluderende møteplass hvor deltakerne deler sine prosjekter og deltar i konstruktive diskusjoner om hverandres prosjekter, under veiledning av profesjonelle mentorer med lang erfaring fra bransjen. Programmet skal bidra til talentutvikling, nettverksbygging mellom nordiske dokumentarister og produsenter, samt tilrettelegge for finansiering ved å være en møteplass for de nordiske filminstituttene og andre finansiører.

Første del av programmet finner sted 31. januar – 3. februar 2022 i Helsinki, hvor man også kan delta på DocPoint ved Helsinki International Documentary Film Festival. Andre del av programmet avholdes i april 2022 og avsluttes med pitching for nordiske filmkonsulenter og andre finansiører, med påfølgende individuelle møter.

Det er plass til 12 prosjekter/ team (både regissør og produsent oppfordres til å delta). Hovedmentor for programmet er Mikael Opstrup.

Kursavgift: € 1 125 per person inkluderer både kurs, overnatting og måltider. Reise kommer i tillegg.

Søknadsfrist: 22. november 2021.

Les mer om Doc Forward

DOC FORWARD arrangeres av Nordisk Panorama og er støttet av Det Danske Filminstitut og Svenska filminstitutet.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!