Nyheter

Debatt om selektivt distribusjonstilskudd

MEDIAs ordning for selektivt distribusjonstilskudd ble nylig debattert under årets EWIP (European Work In Progress) i Cologne. Cineuropa har laget en oppsummering av dagen.

28. oktober 2019
1571640594857 0620x0435 1571640624703
Björn Hoffmann (moderator, AG Verleih), Gregory Parr (Selective Scheme manager, Creative Europe MEDIA), Hans Christian Boese (Piffl Medien), Jenny Walendy (The Match Factory), Eve Gabereau (Modern Films) and Heike Meyer-Döring (moderator, Creative Europe MEDIA Desk NRW). Foto: Juliane Guder.

Selektivt distribusjonstilskudd er en tilskuddsordning som har gått i gjennom betydelige endringer det siste året. Nytt i ordningen er at kinodistributørene nå ikke søker tilskudd fra MEDIA selv, men må søke gjennom filmens salgsagent, som står som koordinator for prosjektgruppen. Målet med denne endringen er både å oppnå større synergi mellom salgsagent og distributører på et pan-europeisk nivå, samt å redusere byråkratiet i MEDIA knyttet til transaksjoner og antall tilskuddsmottakere. Gjennom såkalte “cascading grants” vil salgsagenten motta tilskuddet og fordele dette videre til distributørene.

Endringene i selektiv distribusjonstilskudd var tema da aktører fra bransjen møttes under EWIP (European Work in Progress Cologne) den 16. oktober. Panelet bestod av Gregory Parr (Selective Sceme Manager, EACEA/ MEDIA), Jenny Walendy (The Match Factory, salgsagent for filmen Yuli – The Carlos Acosta Story), Eve Gabereau (Modern Film, distributør av Yuli i England) og Hans Christian Boese (Piffl Medien, distributør av Yuli i Tyskland). Cineuropa var til stede og har laget en oppsummering som du kan lese her.

Gregory Parr fra MEDIA kunne rapportere om gode resultater etter omleggingen av selektivt distribusjonstilskudd. Ved siste tildelingsrunde kom det inn 28 søknader fra salgsagenter med svært sterke grupper med distributører. Endringene i tilskuddsordningen krever et betydelig tettere samarbeid på et tidlig stadium mellom distributører og salgsagenter, og det forutsetter også en transparent og åpen dialog mellom partene på de økonomiske sidene ved prosjektet.

Yuli – The Carlos Acosta Story ble brukt som case i en panelsamtale mellom salgsagent The Match Factory og distributørene Modern Film og Piffl Medien. I samtalen fortalte deltakerne at endringene har ført til en ny måte å tenke og arbeide med lansering på. Jenny Walendy utdypet blant annet om samarbeidet:

What we came to realise when we were preparing the application was that it’s quite a good process to talk to everyone and exchange ideas. It’s the first step in making distributors aware of what is happening outside their territory. It prompted a thinking process, and this has already had an effect on everybody’s strategies.

Under oppsummeringen konkluderte panelet med at endringene for selektivt distribusjonstilskudd helt klart har ført til tettere samarbeid og større synergi mellom salgsagent og distributører, men at det også har også økt samarbeidet mellom distributørene direkte. Distributører som var til stede som publikum poengterte at det fortsatt noen utfordringer knyttet til de to årlige søknadsfristene og når de sentrale film markedene i Berlin og Cannes finner sted.

Les Cineuropas oppsummering her.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!