Nyheter

Call for projects

Både Nordisk Panorama og New Nordic Films har åpnet for påmelding av prosjekter.

19. april 2024
En mann står på en scene foran publikum som sitter ved runde bord. Foto.
Nordic Co-Production Market, foto: Grethe Nygaard

Nordisk Panorama tar nå imot søknader til Forum og Work in Progress med søknadsfrist 20. mai 2024. New Nordic Films søker prosjekter til sitt Nordic Co-production Market med frist 28. mai og Work in Progress med frist 18. juni.

Nordisk Panorama

Nordisk Panorama Film Festival (NP) går av stabelen i Malmø, Sverige, 19.-24. september 2024. Festivalen er en av de ledende kort- og dokumentarfilmfestivalene i Norden. Bransjedelen NP Forum og Market er en del av festivalen og arrangeres 22.-24. september.

Nordisk Panorama film festival 19-24 sept. 35th edition. Malmö. 2024. Publikum i kinosal. Foto/illustrasjon.
Nordisk Panorama

Forum for Co-financing of Documentaries

24 nordiske og baltiske prosjekter velges ut til NP Forum for Co-financing of Documentaries hvor prosjektene pitches foran et panel med internasjonale finansiører og for bransjen. I tillegg velges det 20 observer + prosjekter som pitcher i individuelle møter. Alle prosjektene har oppsatte møter med ulike beslutningstakere. I løpet av to dager avholdes over 600 møter i Malmø med mål om å skaffe prosjektene finansiering.

Work in Progress

Under NP Market presenteres 6 nesten premiereklare nordiske dokumentarer i Work in Progress for spesielt inviterte gjester fra internasjonale filmfestivaler, distributører, salgsagenter og innkjøpere.

Les mer om retningslinjene for å søke NP Forum for Co-financing of Documentaries og Work in Progress her.

Søk innen 20. mai 2024.

New Nordic Films

New Nordic Films (NNF) er en del av Den norske filmfestivalen i Haugesund som pågår 17.-23. august 2024. I år avholdes den 19. utgaven av det nordiske markedet 20.-23. august. Storbritannia er fokusland.

New Nordic Films. Nordic film and Co-production market. 20-23 august 2024. Illustrasjon.
New Nordic Films

Nordic Co-production market

Under Nordic Co-production market pitches filmprosjekter med en klar nordisk tilknytning. De utvalgte produsentene søker finansiering og/eller samprodusenter. Markedsdeltakerne består av samprodusenter, filmfond, filmkommisjoner, internasjonale salgsagenter og andre potensielle samarbeidspartnere innen produksjon og/eller distribusjon. Prosjektene har også møter i etterkant av sine presentasjoner.

Les mer om retningslinjene for å søke Nordic Co-production market her.

Søk innen 28. mai 2024.

Work in Progress

Under Work in Progress presenteres kommende nordiske spillefilmprosjekter i post-produksjonsstadiet for et internasjonalt bransjepublikum. Målet er å vekke tidlig oppmerksomhet blant festivalprogrammerere, distributører salgsagenter og andre bransjeaktører.

Les mer om retningslinjene for å melde på ditt prosjekt til Work in progress her.

Søknadsfrist: 18. juni 2024 kl. 11.59.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!