Nyheter

Brukerundersøkelse – Access to Finance

EU-kommisjonen er i gang med en undersøkelse om finansieringsmulighetene for film, TV og andre kreative sektorer i Europa.

27. mars 2018
Finance

Finansiering av prosjekter er en av de store utfordringene for selskaper som jobber i den kreative sektoren i Europa. EU-kommisjonen ønsker nå å undersøke dette nærmere, for å vurdere om dagens finansieringsmuligheter er gode nok.

Din tilbakemelding kan bidra til å utvikle nye tiltak som best kan imøtekomme bransjens behov.
Delta i brukerundersøkelsen her.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!