Nyheter

Bli ekspertleser for Kreativt Europa

EU søker eksperter til vurdering av søknader og monitorering av prosjekter for MEDIA-programmet.

9. november 2023
En person sitter og jobber ved en bærbar datamaskin, På bordet ved siden en kopp og en notatbok med en penn.
Ekspertlesere søkes, foto: Daniel Thomas, Unsplash

EUs programmer, deriblant Kreativt Europa, har en pool med uavhengige eksperter. Noen av disse fungerer som ekspertlesere med oppgave å vurdere og innstille søknader, samt gi skriftlige evalueringer til hver enkelt søker. Andre eksperter følger opp og monitorerer støttede prosjekter, mens enkelte eksperter fungerer som rådgivere innenfor spesifikke fagfelt.

Det er nå en åpen utlysning for å melde sin interesse som ekspert. Har du lang erfaring innen en eller flere av Kreativt Europas tilskuddsordninger (f.eks. produksjon av film eller serier, dataspill, distribusjon eller festivalarbeid) og innehar kjennskap til MEDIA-programmet (gjerne erfaring som tilskuddsmottaker), kan du nå registrere deg som interessert.

NB: Dette er en åpen utlysning uten søknadsfrist. Du registrerer deg som interessert i portalen Funding & tender opportunities. EU vil ta kontakt med de ekspertene som innehar den kompetansen og kvalifikasjonene som de til enhver tid har behov for.

Les mer om jobben som ekspertleser.

Se også utlysningen – Call for expression of interest for experts.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!