Nyheter

Betydelig økning til MEDIA i nytt budsjettforslag

EU-kommisjonens budsjettforslag for 2021-2027 er lagt frem. Budsjettforslaget inneholder særdeles gode nyheter for MEDIA-programmet, som er foreslått styrket med nærmere 32%.

3. mai 2018
Budget banner

EU-kommisjonen presenterte onsdag 2. mai Proposal for Multiannual Financial Framework 2021-2027. I forslaget ligger en substansiell økning både i det totale budsjettet for Kreativt Europa og for den audiovisuelle sektorens delprogram MEDIA.

Det totale budsjettet for Kreativt Europa får en økning på 20,93%, fra 1,46 milliarder euro (2014-2020), til hele 1,85 milliarder euro for perioden 2021-2027.

For delprogrammet MEDIA er det foreslått en økning på hele 31,75%, fra 819 millioner euro (2014-2020) til hele 1 200 millioner euro for neste periode (2021-2027).

Kommisjonen skriver følgende om satsingen på Creative Europe (s 12):

Culture is and must be at the heart of the European project. Cultural and linguistic diversity as well as our cultural heritage are the defining characteristics of our continent and our European identity. Through the Creative Europe programme, the Comission wants to place a strong emphasis in the next budget on support for culture and the audiovisual sector, including with a strong MEDIA strand with reinforced funding to support the European creative and audiovisual industry.

For MEDIA-programmet vil det i neste periode fortsatt legges stor vekt på «European added value», altså prosjekter og samarbeid som har en tydelig europeisk dimensjon og som kan få et viktig løft med støtte fra MEDIA. Dette er en fortsatt satsing både for å ivareta europeisk identitet og kultur, men også for å styrke den audiovisuelle bransjen i Europa i konkurranse mot store globale aktører i et digitalt marked. Videre skal det i neste programperiode legges vekt på en mer forenklet og strømlinjeformet søkerprosess, implementering av strategi for Digital Single Market, samt synergi med andre EU-programmer som Erasmus+ og Horizon Europe. Les mer i vedlegg til budsjettforslag, side 50/51.

Veien videre:

Budsjettforslaget skal til videre behandling i Europaparlamentet og i de enkelte medlemslandene. EU-kommisjonen ber om at behandling av budsjettet er ferdigstilt innen Europavalget i mai 2019.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!