Nyheter

ACE Training Days Norway

Norske produsenter søkes til ny workshop i Oslo 10.-12. oktober. Påmeldingsfrist: 10. september.
31. august 2023
En gruppe mennesker sitter rundt et avlangt bord i et rom. På bordet ligger store ark og post-it lapper. I bakgrunnen står et slikt med logoen til ACE Producers. Foto.
ACE Training Days

ACE Training Days Norway passer for nyere produsenter innen fiksjon, animasjon eller dokumentar som er på et relativt tidlig stadium i karrieren, og som ønsker å utvide sitt nettverk og lære mer om det internasjonale markedet og samproduksjon. De som allerede har et prosjekt i langformat under utvikling vil kunne få mest utbytte av å delta. Dette er en eksklusiv workshop med plass til 12 norske produsenter.

The Essentials of Sustainable Film Production

Kurset finner sted i Oslo 10.-12. oktober 2023 og temaet er: The Essentials of Sustainable Film Production. Det er gratis å delta på kurset, kost er inkludert, men deltakerne må selv dekke reise og opphold (2 overnattinger).

ACE Training Days Norway er satt opp i samarbeid med bl.a. Norsk filminstitutt, Oslo filmfond og Oslo filmkommisjon.

Om ACE

ACE Producers er et internasjonalt produsentnettverk som har som formål å styrke kompetansen og nettverket til europeiske filmprodusenter. Sentralt står utveksling av informasjon gjennom nettverk, og målet er å bruke produsentenes kollektive kunnskap til å gjøre dem i stand til å gripe nye forretningsmuligheter i en bransje som er i konstant endring. Organisasjonen, som har holdt på i over 30 år, har base i Amsterdam og har driftsstøtte fra MEDIA-programmet til Kreativt Europa og Nederland Film Fonds.

Les mer om ACE Training Days Norway og hvordan du søker her.

Forlenget søknadsfrist: 10. september 2023.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!