Ny call for online distribusjon og filmkompetanse prosjekter

Publisert:13.12.2016

Søknadsfrist online: 6. april 2017
Søknadsfrist filmkompetanse: 2. mars 2017

Tilskudd til markedsaktiviteter

Publisert:20.12.2013

Søknadsfrist: 2. februar 2017

Ny call for slate funding

Publisert:05.12.2016

Søknadsfrist er 2. februar 2017

Infomøte - Slate funding

Publisert:10.04.2015

Torsdag 15. desember på Filmens Hus kl.12.00-13.30

Online distribusjon

Publisert:27.05.2014

Søknadsfrist: 6. april 2017

Games Funding Guide 2016

Publisert:29.11.2016

Våre kollegaer i Creative Europe Danmark har laget denne oversikten over finansiering for spill i Europa.

Søknadsfrister 2017

Publisert:12.11.2015

Eurimages er Europarådets fond for samproduksjon av film. Her er søknadsfristene og møtedatoene for Board of Management for 2017.

MEDIA feirer 25 år

Publisert:14.11.2016

Siden 1991 har MEDIA-programmet investert mer enn 2,4 milliarder euro i den europeiske audiovisuelle sektoren. En to-dagers konferanse i Brussel 1-2. desember markerer avslutningen på MEDIA-programmets jubileumsår.