Tilskudd til utvikling og tv-prosjekter

Tre norske selskaper har fått tilskudd til utvikling av enkeltprosjekter og to norske tv-prosjekter har fått produksjonstilskudd fra MEDIA-programmet.

Ny call for utvikling av enkeltprosjekter

Søknadsfrist: 17. november 2016 og 20. april 2017.
NB! Det er endringer i retningslinjene.

Ny call for TV-prosjekter

Søknadsfrister: 24. november 2016 og 25. mai 2017

Les mer

Ny call for selektiv distribusjon

Søknadsfrister: 1. desember 2016 og 14. juni 2017

Les mer

Participant Portal og E-forms

Logg inn i MEDIA programmets Participant Portal, lag E-form eller les vår FAQ om registrering, LEAR og søknadsprosessen.