European Film Festivals 2012

Publisert:30.05.2012

MEDIA-programmet invisterer årlig ca 3,5 millioner euro i støtte til nesten 100 festivaler per år. European Film Festivals-katalogen gir en oversikt over alle MEDIA-støttede festivaler. Festivalene varierer i genre og størrelse, men felles for alle initiativene som er listet i katalogen er at de er publikumsorienterte aktiviteter.

Nordisk forum

Publisert:30.05.2012

Filmkontakt Nord har organisert Nordisk Forum for co-finansiering av dokumentarfilmer siden 1994. Nordisk Forum er det viktigste finansieringsforumet for nordisk dokumentarfilm, og foregår i samarbeid med Nordisk Panorama – i år finner det sted i Oulu, Finland, fra 23. – 25. september 2012.

MEDIA Mundus 2012

Publisert:29.06.2012

Den audiovisuelle industrien blir stadig mer globalisert, med ny teknologi som åpner for nye typer samarbeid mellom filmskapere og utvikling og spredning av nytt innovativt innhold. For å utnytte disse mulighetene lanserte EU MEDIA Mundus i 2009 for å støtte samarbeid mellom den audiovisuelle industrien i Europa og resten av verden.

18.6 millioner fra MEDIA

Publisert:22.02.2011

De norske resultatene fra fjorårets MEDIA-tilskudd var bra. Samlet ble 18.6 millioner kroner kanalisert fra MEDIA-programmet til den norske bransjen i 2010. Hele 15 produksjonsselskap og seks distributører nådde opp i konkurranse med den audiovisuelle industrien i hele Europa. 21 norske film- og fjernsynsprosjekter fikk tilskudd til utvikling, tre fikk til TV distribusjon og fire i2i.

MEDIA garantifond

Publisert:14.02.2011

MEDIA Production Guarantee Fund (MPGF) vil bli presentert for den europeiske bransjen under MEDIA Info dagen i Berlin den 14. februar. MPGF er et nytt MEDIA-initiativ som tilrettelegger for produksjonsselskapers muligheter til bankfinansiering og kreditter.

MEDIA 20 år

Publisert:14.02.2011

Godt nytt filmår! I 2011 fyller MEDIA-programmet 20 år og jubileumet er en feiring verdt. Et felles europeisk program for å styrke den audiovisuelle bransjen i Europa startet opp i 1991, mens Norge kom med i MEDIA i 1993. Vi er nå inne i fjerde generasjon MEDIA-program som forhåpentlig finner en god fortsettelse i 2014. 20-års jubileet vil bli feiret blant annet under filmfestivalen i Berlin i februar.

Hjem til jul i 12 land

Publisert:14.02.2011

Bent Hamers nye film Hjem til jul fikk nylig tilskudd fra MEDIA-programmet for kinolansering i tolv europeiske land. Samtidig fikk fem norske distributører tilskudd til å sette opp syv europeiske filmer på kino i Norge. Samlet distribusjonstilskudd til norske interesser var på nærmere 2.5 millioner kroner i siste søknadsrunde for selektiv distribusjonsstøtte.

EFA-priser og MEDIA

Publisert:14.02.2011

Da de europeiske filmprisene ble delt ut i Tallinn 4. desember, ble det Roman Polanskis store dag da Polankis Skyggen stakk av med hele seks EFA-priser (European Film Academy). Filmen var en av 18 nominerte filmer som var støttet av MEDIA-programmet. Den europeiske filmprisen ble dermed også en seier for MEDIA-programmet.

EDN finansieringsguide 2011

Publisert:14.02.2011

European Documentary Networks Financing Guide for 2011 er ute nå, og kan kjøpes for 2010-pris ut året. EDNs finansieringsguide er en viktig kilde til informasjon om finansieringsmuligheter for dokumentarbransjen i Europa. EDN fortsetter å ekspandere oversikten ved å inkludere flere tv-kanaler samt en ny del om crowd funding.