Resultater - i2i Audiovisual

Publisert:03.01.2013

Resultatene fra siste tildelingsrunde til i2i er nå offentliggjort. Fantefilm og Friland mottok begge maksbeløpet på 50 000 euro hver.

Tilskudd til TV-produksjoner

Publisert:07.11.2012

Ny call for TV-distribusjon er ute nå, med søknadsfrist 10. desember 2012 og 3. juni 2013. Tilskuddsordningen kan søkes av uavhengige produsenter til finansiering av tv-prosjekter – og er det nærmeste MEDIA-programmet kommer produksjonsstøtte.

Tilskudd til utvikling

Publisert:07.11.2012

Nye retningslinjer og skjema for å søke utviklingstilskudd fra MEDIA er publisert. Fra MEDIA kan produksjonsselskap søke om inntil 60.000 euro til enkeltprosjekt, 190.000 for pakker med minst tre prosjekt og mellom 10.000 og 150.000 euro for interaktive prosjekter. Søknadsfrister er 23. november 2012 og 12. april 2013. Ta kontakt med MEDIA Desk Norge for råd og hjelp til søknaden.

Tilskudd til markedstiltak

Publisert:07.11.2012

Ny call for markedstiltak er ute nå, med søknadsfrist 14. desember 2012 og 3. juni 2013. Formålet med denne tilskuddsordningen er å bidra til økt spredning av europeiske audiovisuelle verk og økt samarbeid over landegrensene. Det er arrangører og tilretteleggere av slike aktiviteter som kan søke.

i2i Audiovisual

Publisert:07.11.2012

Ny call for i2i Audiovisual er ute nå, med søknadsfrist 7. januar og 7. juni 2013. Denne tilskuddsordningen kan søkes av uavhengige produksjonsselskap til dekning av merutgifter knyttet til privat finansiering av filmprosjekter. Gjelder utgifter som forsikringer, completion guarantee og kredittutgifter. i2i er særlig aktuelt for selskap som har fått tilskudd til utvikling fra MEDIA.

European Drama Directory 2012

Publisert:30.05.2012

Nettverket av MEDIA-desker i Europa har gått sammen for å lage en guide til innkjøpere og commissioning editors for dramaprosjekter. En oppdatert utgave for 2012 er nå tilgjengelig, hvor du finner du en oversikt over tv-kanaler og kontaktpersoner i forskjellige europeiske land.

Forfatter-pitch

Publisert:28.08.2012

POWR er en to-dagers workshop for åtte utvalgte nordiske og baltiske filmforfattere. Den avsluttes med at prosjektene pitches for produsenter på Baltic Events co-produksjonsmarked i Tallinn. Workshopen, som er gratis, holdes 25.-28. november. Søknadsfrist er 15. september 2012.

European Film Festivals 2012

Publisert:30.05.2012

MEDIA-programmet invisterer årlig ca 3,5 millioner euro i støtte til nesten 100 festivaler per år. European Film Festivals-katalogen gir en oversikt over alle MEDIA-støttede festivaler. Festivalene varierer i genre og størrelse, men felles for alle initiativene som er listet i katalogen er at de er publikumsorienterte aktiviteter.

Nordisk forum

Publisert:30.05.2012

Filmkontakt Nord har organisert Nordisk Forum for co-finansiering av dokumentarfilmer siden 1994. Nordisk Forum er det viktigste finansieringsforumet for nordisk dokumentarfilm, og foregår i samarbeid med Nordisk Panorama – i år finner det sted i Oulu, Finland, fra 23. – 25. september 2012.

MEDIA Mundus 2012

Publisert:29.06.2012

Den audiovisuelle industrien blir stadig mer globalisert, med ny teknologi som åpner for nye typer samarbeid mellom filmskapere og utvikling og spredning av nytt innovativt innhold. For å utnytte disse mulighetene lanserte EU MEDIA Mundus i 2009 for å støtte samarbeid mellom den audiovisuelle industrien i Europa og resten av verden.