Tilskudd til festivaler

Publisert:11.12.2013

Søknadsfrist: 23. november 2017 og 26. april 2018.

Ny utlysning for distribusjonstilskudd

Publisert:13.10.2017

Søknadsfrist: 5. desember 2017 og 14. juni 2018

Utviklingstilskudd til tre norske prosjekter

Publisert:13.10.2017

Tre norske selskaper har mottatt til sammen 150 000 euro i tilskudd fra Kreativt Europa til utvikling av to fiksjonsfilmer og en dramaserie.

Tilskudd til distribusjon - Selektiv ordning

Publisert:11.12.2013

Søknadsfrist: 5. desember 2017 og 14. juni 2018

Produksjonstilskudd - TV-prosjekter

Publisert:11.12.2013

Søknadsfrist: 16. november 2017 og 24. mai 2018

TV-distribusjon

Publisert:21.02.2011

Tilskuddsordningen kan søkes av uavhengige produsenter til finansiering av tv-prosjekter – og er det nærmeste MEDIA-programmet kommer produksjonsstøtte.

Ny utlysning for utvikling av enkeltprosjekter

Publisert:26.09.2016

Søknadsfrist: 23. november 2017 og 19. april 2018.

Utvikling - Enkeltprosjekter

Publisert:11.12.2013

Søknadsfrist: 23. november 2017 og 19. april 2018.

Tilskudd til dataspill

Publisert:30.08.2017

Hyper Games har mottatt 150 000 euro i tilskudd fra Kreativt Europa MEDIA til utvikling av spillet Butikk, Albert Åberg!