Tilskuddsordninger

Slate funding

Norske produksjonsselskaper kan søke utviklingstøtte til en pakke med 3-5 prosjekter: spillefilm, animasjon, kreativ dokumentar eller TV-serier.

Formålet med støtteordningen er å styrke den audiovisuelle bransjen i Europa, øke kvaliteten i prosjektene, legge til rette for samarbeid og distribusjon på tvers av landegrensene, og bidra til at verkene når sitt fulle internasjonale markedspotensiale.

Søknadsfrist

Fristen er 04/02/20 kl 17
Det er én årlig søknadsfrist.

Hvem kan søke?

Uavhengige europeiske produksjonsselskaper som har vært etablert i minst 36 måneder og som utvikler fiksjon, animasjon eller kreative dokumentarer. Søkere må vise til dokumentert erfaring, at de har vært hovedprodusent for minst et verk i løpet av de siste fem årene som har blitt kommersielt distribuert i minst tre land utenfor Norge i løpet av de to siste kalenderårene (etter 01/01/17 og fram til søknadsdato). Søkere må også dokumentere at de eier hovedandelen av rettighetene til alle prosjektene de søker tilskudd til.

Søker må også dokumentere at:

 • Selskapet er produsent av referanseverket (hovedprodusent/delegate produsent hvis referanseverket er en samproduksjon), eller:
 • At selskapets leder (Chief Executive) eller en av aksjonærene har en on-screen kreditering som produsent eller delegate produsent.

Mottakere av slate funding kan ikke søke på ny slate året etter innvilget søknad, og kan heller ikke søke på enkeltprosjekt før Final report er levert.

Hva slags prosjekter kan få utviklingstilskudd?

Prosjekter med høy kunstnerisk kvalitet og europeisk og internasjonalt potensiale. Prosjekter som egner seg for co-produksjon mellom europeiske land og prosjekter som fokuserer på publikum allerede i utviklingsfasen gjennom målrettede markedsførings – og distribusjonsstrategier.

 • Fiksjonsfilm, animasjon eller kreativ dokumentar på minimum 60 minutter for kinolansering.
 • Dramaproduksjoner (enkeltstående eller serier) på minimum 90 minutter for TV eller digitale plattformer.
 • Animasjon (enkeltstående eller serier) på minimum 24 minutter for TV eller digitale plattformer.
 • Kreative dokumentarer (enkeltstående eller serier) på minimum 50 minutter for TV eller digitale plattformer.
 • For produksjoner for digitale plattformer i ikke-lineære formater (for eksempel VR-prosjekter) gjelder ikke minimumskravet for lengde.

Første opptaksdag (principal photography) kan tidligst starte 8 måneder etter søknadsdato.

Søkere kan velge å inkludere produksjon av en kortfilm (max 20 min) av et «emerging talent» som del av pakken, et tiltak for å utvikle nye talenter. «Emerging talent» defineres som en manusforfatter, regissør eller produsent som tidligere har laget et verk på høyt nivå, men som ennå ikke er blitt distribuert kommersielt.

Hvor mye kan det søkes i utviklingstilskudd?

€ 70.000-200.000 for slate med 3-5 fiksjonsprosjekter (> € 210.000 med kortfilm)
€ 70.000-150.000 for slate med dokumentarprosjekter (> € 160.000 med kortfilm)

Hvert prosjekt kan motta tilskudd mellom € 10.000- 60.000, som kan dekke inntil 50% av utviklingskostnadene på det enkelte prosjekt.

For kortfilm kan det søkes om tilskudd på inntil € 10.000, som kan finansiere inntil 80% av produksjonskostnadene på filmen.

Hvilke kostnader godkjennes?

Kostnadene må være dokumenterbare utgifter knyttet til utvikling av prosjektene i pakken. Dette kan eksempelvis være lønn, møteutgifter, reiser, researchaktiviteter, utstyr, teaser, forsikring mm (se spesifisering i retningslinjene). Alle kostnader må påløpe etter dato for signert kontrakt eller dato for kunngjøring av tildeling. Det er mulig å søke om unntak fra denne regelen, dersom man kan argumentere for at det er nødvendig å bruke tilskuddet tidligere. Det vil da være mulig å inkludere kostnader fra og med søknadsdato.

Kostnader knyttet til rettigheter og manus er ikke lenger godkjent ett år tilbake i tid fra søknadsdato, slik det var tidligere, også disse må påløpe etter kunngjøring av tildeling.

Hvilke kriterier ligger til grunn for vurdering av søknad?

Søknaden vurderes etter et sett kriterier og følger et poengsystem:

 • ‘Relevance and European added value’ (europeisk dimensjon i prosjektet, potensiale for internasjonalt salg, co-produksjon og finansiering, samt selskapets mulighet for å utvikle flere prosjekter parallelt) – inntil 30 poeng.
 • ‘Quality of content’ (kvaliteten i prosjektene og kvalitet i utviklingsstrategier) – inntil 15 poeng.
 • ‘Dissamination of project results’ (europeisk og internasjonal distribusjon- og markedsstrategi) – inntil 35 poeng.
 • Impact and sustainability (finansieringsstrategi og dens europeisk dimensjon, samt potensialet for gjennomføring av prosjektene) – inntil 20 poeng.

Viktig å merke seg:

 • Dokumentasjon på rettigheter for alle prosjektene skal vedlegges søknaden (annex 1).
 • Dokumentasjon for at selskapet er hovedprodusent for referanseverket og bevis for internasjonal distribusjon av referanseverket skal også vedlegges søknaden (annex 5).
 • Gyldighetsperioden for kostnader settes nå fra dato for kontraktsignering. Det er mulig å søke om unntak fra denne regelen, og det vil da være mulig å inkludere kostnader fra og med søknadsdato.
 • Retningslinjene består nå av to deler, en generell del som gjelder flere tilskuddsordninger og en spesifikk del som gjelder enkeltprosjekt.
 • Søknadsfristene er endret på klokkeslett fra kl 12 til kl 17

Hva er totalbudsjettet for Slate funding?

Totalbudsjettet for Slate funding € 12,5 millioner.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!