Tilskuddsordninger

Automatisk

Støtte til kinodistribusjon av europeisk film med markedspotensiale.

Formålet med ordningen er å støtte opp om distribusjon av ny europeisk kinofilm på tvers av landegrensene. Støtten baserer seg på filmens resultater på markedet, og beløpet skal reinvesteres i ny europeisk film.

Når kan jeg søke?

Frist for å sende inn søknad og dokumentasjon (generering og reinvestering) for billettsalg 2018 er: 05/09/2019 kl 12

Hvem kan søke?

Europeiske uavhengige distributører som har som hovedfokus å distribuere film på kino og som oppfyller følgende kriterier:

 • Selskapet må være eid av personer fra land som deltar i MEDIA-programmet
 • Inneha rettighetene til kinodistribusjonen av filmen i sitt territorium
 • Være den som utfører og bærer kostnadene for kinodistribusjonen av filmen i sitt territorium
 • Må være registrert og ha et kontor/ansatte i landet tilskuddet gis til

Hva slags prosjekter kan få tilskudd?

Den automatiske ordningen fungerer i to stadier:

1: Generering av fondsmidler: Basert på antall solgte billetter til ikke-nasjonale europeiske filmer på kino i referanseperioden (01/01/18 – 31/12/18). Utregningen baserer seg også på filmenes nasjonalitet og det totale antallet billetter. Maksimalt antall billetter som blir godkjent i løpet av ett år i Norge er 75 000. Billettsalg må være sertifisert av en nasjonalt ansvarlige instans for kinobesøk (i Norge er dette Film & Kino)

For filmens nasjonalitet gjelder følgende:

 • Frankrike og UK: antall solgte billetter gangen med 0,70
 • Tyskland, Spania og Italia: antall solgte billetter ganges med 0,80
 • Andre europeiske land: antall solgte billetter ganges med 0,90

2: Reinvestering av fondsmidler: Fondsmidlene som selskapet genererer kan reinvesteres på tre ulike måter: 1) Co-produksjon av ikke-nasjonale europeiske filmer. 2) Tilegning av distribusjonsrettigheter, f.eks gjennom minimums garanti (MG) i europeiske ikke-nasjonale filmer eller 3) PR og lanseringskostnader for distribusjon av europeiske ikke-nasjonale filmer. Reinvestering i flere kategorier kostnader på samme film er ikke tillatt.

Kriterier for filmer som er godkjent for generering av fondsmidler og reinvestering:

 • Fiksjon eller dokumentarfilmer av minimum 60 minutters lengde (første copyright tidligst 2015)
 • Produsert av et selskap/produsent fra land som deltar i MEDIA-programmet.
 • Hovedandelen av de medvirkende i filmen er innbyggere av land som deltar i MEDIA-programmet
 • Kan ikke bestå av «alternativt innhold» som konserter, operaer, reklame, pornografisk eller rasistisk innhold, eller innhold som oppfordrer til vold.

Hvor mye kan jeg søke?

Andelen tilskudd fra MEDIA kan ikke overstige 60% av de gyldige kostnadene.
Minimumsterskel for generering av fond (for norske distributører) er € 10.000.

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjett for automatisk distribusjonstilskudd inneværende runde er € 24,35 millioner.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!