Kurs og workshops

Sources 2 Projects & Process - Training Mentors

Manusutvikling/ mentorvirksomhet
Søk innen 01/07/20

Sources 2 nettside

Projects and Process er et kursopplegg for alle som arbeider med manusutvikling for spillefilm og dokumentar, og retter seg spesielt mot manuskonsulenter, dramaturger, filmkonsulenter, utviklingsprodusenter, undervisere og andre som driver mentorvirksomhet.

Hvert kurs er en tre-måneders prosess hvor deltakerne deles inn i tre arbeidsgrupper med fem deltakere hver. Grupperådgiverne bytter grupper underveis for at deltakerne skal bli eksponert for ulike mentoringteknikker og arbeidsmetoder. Målet er å utvikle deltakernes egne egenskaper som mentor og utveksle erfaringer og kunnskap innenfor et profesjonelt europeisk nettverk.

Kursopplegget starter med en måneds forberedelsestid, deretter en 4-dagers workshop som består av både gruppearbeid, diskusjoner og gjesteforelesninger. Kurset fortsetter i en to måneders veiledningsperiode med tett samspill mellom deltakerne og rådgivere. Kurset avrundes med en online session.

Kursavgift: € 950 (inkluderer overnatting og måltider ved workshop, samt online oppfølging). Reise er ikke inkludert.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!