Kurs og workshops

FRAME Advanced Tech

Arkiv/ digitalisering
Søk innen 02/10/22

Les mer om FRAME Advanced Tech

FRAME Advanced Tech er et kurs arrangert av INA (Institut National de l’Audiovisuel) som tar for seg bruk av ny teknologi innen restaurering, digitalisering og bevaring av arkiver med audiovisuelt innhold. Kurset fokuserer på de nye digitale metodene for å bevare, distribuere og arkivere audiovisuelt materiale, men også planlegging og systematisering av det digitale materialet. Målsetningen er å heve kunnskapen og de tekniske ferdighetene til medarbeidere i arkiver og samlinger, rettighetshavere, produsenter og distributører og øke fokuset på bevaring og tilgjengeliggjøring av den europeiske kulturarven.

Kursdato og sted: 21.-25. november 2022, Paris, Frankrike

Årets kurs vil fokusere på følgende emner:

  • Technical chain of audiovisual archiving
  • Digitisation strategy and technical specifications
  • Open source solutions for archiving
  • Risk management and disaster recovery plan
  • Latest developments in digital preservation
  • AI applied to audiovisual archives restoration
  • Environmental impact of digital archiving

Kursavgift: € 1200

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!