Kurs og workshops

FRAME Tech

Arkiv/ digitalisering

FRAME – New technologies applied to the restoration, digitalization, preservation og archives.

Søk innen 08/10/21

Les mer

FRAME er et kurs arrangert av INA (Institut National de l’Audiovisuel) som tar for seg bruk av ny teknologi innen restaurering, digitalisering og bevaring av arkiver med audiovisuelt innhold. Kurset fokuserer på de nye digitale metodene for å bevare, distribuere og arkivere audiovisuelt materiale, men også planlegging og systematisering av det digitale materialet. Målsetningen er å heve kunnskapen og de tekniske ferdighetene til medarbeidere i arkiver og samlinger, rettighetshavere, produsenter og distributører og øke fokuset på bevaring og tilgjengeligjøring av den europeiske kulturarven.

Kurset består av to online moduler
17.-19. november 2021
22.-24. november 2021

Årets kurs vil fokusere på følgende emner:

  • How to technically take into account the new uses and the increasing number of audiovisual file formats?
  • What are the challenges for quality control in a context of massive digitisation and native digital production?
  • How to store and manage an ever-growing volume of data?
  • How Open Source tools can contribute to the sustainability of audiovisual collections?
  • What’s new in image and sound digitisation and restoration?

Kursavgift: € 500

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!