Kurs og workshops

FRAME

Arkiv/ digitalisering

FRAME – New technologies applied to the restoration, digitalization, preservation og archives.

Søk innen 13/04/18

Frame – modul 1
Frame – modul 2

FRAME er et todelt kurs arrangert av INA (Institut National de l’Audiovisuel) som tar for seg bruk av ny teknologi innen restaurering, digitalisering og bevaring av arkiver med audiovisuelt innhold. Kurset fokuserer på de nye digitale metodene for å bevare, distribuere og arkivere audiovisuelt materiale, men også planlegging og systematisering av det digitale materialet. Målsetningen er å heve kunnskapen og de tekniske ferdighetene til medarbeidere i arkiver og samlinger, rettighetshavere, produsenter og distributører og øke fokuset på bevaring og tilgjengeligjøring av den europeiske kulturarven.

Kurset består av to moduler. Den første modulen tar for seg tekniske løsninger for restaurering og overføring av analoge medier til digitale filer. Den andre modulen tar for seg ny og innovativ bruk av arkivmateriale,metadata og rettighetsproblematikk.

Kurset tar inn 15 deltakere per år og arrangeres i Bry-sur-Marne, 14 km fra Paris i Frankrike.

  1. modul: 18.-22. juni 2018 i Bry-sur-Marne/Paris, Frankrike.
  2. modul: Høsten 2018 i Bry-sur-Marne/Paris, Frankrike.

Kursavgift: € 1000 for hver samling, inkluderer overnatting og lunsj. Det er mulig å søke stipend og dermed få redusert kursavgiften til € 500 per samling.

Søknadsfrist med stipend-deltakelse: 13. april 2018
Søknadsfrist uten stipend: 25. april 2018

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!