Kurs og workshops

FRAME

Arkiv/ digitalisering

FRAME – New technologies applied to the restoration, digitalization, preservation og archives.

Søk innen 15/10/20

Les mer

FRAME er et todelt kurs arrangert av INA (Institut National de l’Audiovisuel) som tar for seg bruk av ny teknologi innen restaurering, digitalisering og bevaring av arkiver med audiovisuelt innhold. Kurset fokuserer på de nye digitale metodene for å bevare, distribuere og arkivere audiovisuelt materiale, men også planlegging og systematisering av det digitale materialet. Målsetningen er å heve kunnskapen og de tekniske ferdighetene til medarbeidere i arkiver og samlinger, rettighetshavere, produsenter og distributører og øke fokuset på bevaring og tilgjengeligjøring av den europeiske kulturarven.

Årets kurs vil fokusere det å lede restaureringsarbeid og promotere arkivmateriale og filmarkiver i krisesituasjoner.

Kurset foregår i år online og består av to moduler:

  1. modul: 24.-26. november: Preventive conservation, digitization, management of digital archives
  2. modul: 1.- 3. desember: Documentation, rights management, promotion of archive content

Søknadsfrist: 15. oktober 2020

Kursavgift: € 700
Det er mulig å søke stipend og dermed få redusert kursavgiften til € 350.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!