Kurs og workshops

European VoD Meetings

Distribusjon
Søk innen 31/05/21

Les mer om EUROVOD

European VoD Meetings er et kurs som retter seg spesielt mot digital distribusjon og VoD-markedet.

Kurset er initiert av Eurovod – Network of European VoD Platform. Målet med European VoD Meetings er å øke de europeiske VoD-plattformenes konkurranseevne, samt styrke og ivareta det europeiske mangfoldet som finnes i katalogene til disse plattformene. På programmet står erfaringsutveksling, case studies av innovative prosjekter innen distribusjon av europeiske arthausfilmer, analyser av den siste utviklingen på feltet, studier av sektorens behov og presentasjoner og møter med eksperter på feltet.

Målgruppen er bransjeaktører som arbeider med distribusjon av europeisk film på VoD-plattformer (eks innkjøp, markedsføring, ledelse osv), samt distributører, produsenter, kinoer, festivaler og andre filmformidlere som samarbeider med VoD-plattformer om distribusjon og formidling av europeisk film. Kurset har 35 plasser for europeiske deltakere og fem plasser for deltakere fra land utenfor Europa.

European VoD Meetings består av to moduler, en online modul og en fysisk samling som er forespeilet å finne sted på Mallorca 28.-30. juli 2021.

Kursavgift: € 600

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!