Kurs og workshops

European Short Pitch

Kortfilm
Søk innen 10/10/18

Mer info og søknadsskjema

European Short Pitch består av en ukes lang manusworkshop, online veiledning og pitcheforum for co-produksjon av kortfilm. Målet er å synliggjøre og løfte frem europeiske filmtalenter, og legge til rette for samarbeid og co-produksjon av kortfilm i Europa.

Hvem kan søke?
European Short Pitch er åpent for kreative team (manusforfatter, regissør, produsent) med et internasjonalt kortfilmprosjekt i utvikling. Manusforfatteren som søker må være mellom 18-35 år. Det er åpent for manusforfatter og regissør (uten produsent) å søke, men det anbefales å ha på plass en nasjonal produsent innen pitcheforumet som finner sted mars 2019.

Basert på innsendt forslag plukkes det ut 16 prosjekter som møtes for en ukes manusworkshop i Sofia, Bulgaria. Her deles prosjektene opp i fire grupper, som diskuterer og videreutvikle sine prosjekter, gruppevis og en-til-en med veiledning av fire mentorer. Veiledningen fortsetter online etter workshopen og frem til pitcheforumet som finner sted 13.-17. mars (sted TBA). Pitcheforumet består av 55 aktører fra europeisk bransje (produsenter, finansiører og distributører). Det deles ut tre priser på €1000 for beste pitch. Deltakerne får en dag med pitcheworkshop for å forberede og finpusse sine 7 minutters presentasjoner i forkant av forumet.

Deltakeravgift:
€ 650 for en person (dekker workskop, veiledning, reisekostnader og overnatting). Ytterligere deltaker pr prosjekt betaler reise og opphold selv.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!