Kurs og workshops

ENTER

Finansiering
Stengt for påmelding

Les mer om Enter

Kapasitetsbygging for fremtidens finansiører og investorer

ENTER arrangeres av Peaceful Fish og målsetningen med kurset er å heve kompetansen blant finansiører og investorer. Kurset skal hjelpe dem med å bli bedre til å identifisere finansierings- og investeringsmuligheter og til å evaluere risiko i den europeiske audiovisuelle industrien. Deltakere oppfordres til å ta med egne investeringsprosjekter eller portfolioer til kurset.

Kurset er et 6 måneders løp med workshop i Paris og nettverkssamling i London (under Production Finance Market i oktober), samt online oppfølging i perioden april-desember.

Kursdato og sted 2017:
Paris, Frankrike i september og London, England i november, samt online oppføling april til desember 2017.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!