Kurs og workshops

Ekran+

Preproduksjon
Søk innen 01/12/19

Les mer om Ekran+

“You are allowed to make mistakes, and learn from your mistakes”

EKRAN+ er et praktisk kurs som har fokus på det kreative arbeidet i preproduksjonsfasen. Deltakerne får mulighet til å filme utvalgte scener fra sitt eget manus som i etterkant blir analysert av de andre deltakerne og kursholderne. Målet med kurset er å gi deltakerne mulighet til å eksperimentere med casting, utforske det visuelle språket og finne filmens riktige tone. Hvert prosjekt deltar med et kreativt team bestående av regissør (og/eller manusforfatter/regissør), en manusforfatter, en produsent og eventuelt en fotograf.

Kurset arrangeres av Wajda Studio og Wajda School i Warzawa og består av tre obligatoriske samlinger i Polen:

  1. 2-5. mars 2020 (regissør og manusforfatter)
  2. 16-24. april 2020 (regissør og manusforfatter)
  3. 15-23. juni 2020 (regissør, manusforfatter, fotograf og produsent)

2-dagers oppfølgingssamling i desember 2020 (regissør og manusforfatter)

Kurset har ingen deltakeravgift, reisekostnader dekkes av deltakerne.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!