Kurs og workshops

Cartoon Masters - Digital

Animasjon

Cartoon Digital er en del av Cartoon Masters programmet; tre årlige seminarer for europeiske animatører som arrangeres i ulike europeiske byer, satt sammen av forelesninger og case-studier som fokuserer på nye trender og siste utvikling innenfor digital animasjon, transmedia og interaktiv underholdning.

Tema for 2018 var:
Creating Entertainment for Connected Screens

  • Innovasjon og digital utvikling
  • Alternative finansieringsmuligheter for digitalt innhold
  • Utvikling av innhold for lineære og ikke-lineære plattformer
  • Interaktiv historiefortelling og publikumsutvikling
  • VR: A state of the Industry
  • Digital strategi og god design
  • Case studies & Best practice

Kursavgift: 400€ (dekker noen måltider)

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!