Kurs og workshops

Bridging The Dragon: Sino-European Project Lab

Co-produksjon, Kina
Søk innen 14/10/21

Les mer om Bridging The Dragon

Bridging The Dragon jobber for å styrke europeisk og kinesisk filmsamarbeid og co-produksjon, og arrangerer en årlig Project Lab og tenketank for utvalgte prosjekter.

Sino-Europan Lab retter seg mot erfarne produsenter med track record. Prosjekter kan være langfilm eller serie, uavhengig av sjanger (animasjon inkludert). Et tydelig potensiale for Sino-Europeisk samarbeid vil bli vektlagt.

Project Lab består av pitching, gruppediskusjoner, forelesninger, en-til-en møter og veiledning med anerkjente mentorer med kompetanse og erfaring fra både det kinesiske og europeiske markedet.

Prosjektlaben i 2021 vil pga reiserestriksjoner og Covid-19 bestå av to parallelle samlinger (28. november – 1. desember 2021), en på Mallorca og en i Kina. Deltakerne vil møtes online og diskutere sine prosjekter.

Kostnad: € 300 per deltaker. Overnatting er også inkludert i kurspakken, men deltakerne må selv dekke reisekostnader.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!