Kurs og workshops

Art Cinema = Action + Management

Kinodrift/ administrasjon

Art Cinema = Action + Management

Art Cinema er et kurs som fokuserer på drift, programmering og videreutvikling av europeisk arthousekino.

Kurset arrangeres av CICAE (Confédération Internationale des Cinémas d’Art et Essai). Målsetningen er å styrke arthousekinoenes konkurranseevne, markedsandel og spredning, samt å dele erfaringer og kunnskap. Kurset består av to programmer: “360° OF CINEMA” og “THE MENTORING PROGRAMME”, som retter seg mot henholdsvis “juniors” og “executives”. Kurset består av både workshops, seminarer og case-studier.

Juniors: 29. august – 4. september 2022, San Servolo, Venezia, Italia.
Søkere må ha mist ett års erfaring med arthouse kinoarbeid, kinoarbeid for en kino som ønsker å utvikle sitt arthouse repertoar eller en festival som ønsker å bidra til starte en arthouse kino.

Executives: to samlinger i perioden april-september, hybrid/Sevilla/Sofia/Sarajevo og Venezia.
Søkere må ha minst 5 års arbeidserfaring fra en arthouse kino (drift eller programmering) eller ha arbeidet minst 5 år i en organisasjon relatert til arthouse kinoene (distribusjon/fremvisning/arkiv e.l)

Kursavgift: € 1950

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!