Kurs og workshops

ACE Training Days Norway

Prosjektutvikling/ co-produksjon
Søk innen 15/09/21

Les mer

Er du en fersk produsent med noe erfaring innen kort, dokumentarfilm eller spillefilm, men som enda ikke har mye kjennskap til det internasjonale markedet eller internasjonal co-produksjon, kan du nå søke ACE Training Days Norway. Dette er en eksklusiv workshop med plass til 12 norske produsenter.

Kurset finnner sted i Stavanger 6. – 8. oktober og har tema Developing and Marketing Your Projects in an International Context. Kurset har ingen deltakeravgift, men du må selv dekke reise, opphold og diett (2 overnattinger).

ACE Training Days Norway arrangeres av ACE i samarbeid med Norsk filminstitutt, Filmkraft Rogaland, Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune, Mediefondet Zefyr, VIRKE Produsentforening og produksjonsselskapet Chezville ved ACE produsent Gary Cranner.

Om ACE
ACE Producers er et internasjonalt produsentnettverk som har som formål å styrke kompetansen og nettverket til europeiske filmprodusenter. Sentralt står utveksling av informasjon gjennom nettverk, og målet er å bruke produsentenes kollektive kunnskap til å gjøre dem i stand til å gripe nye forretningsmuligheter i en bransje som er i konstant endring. Organisasjonen, som har holdt på i over 30 år, har base i Amsterdam og har driftsstøtte fra MEDIA-programmet til Creative Europe og Nederland Film Fonds.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!