Kurs og workshops

ACE Training Days Norway

Prosjektutvikling / markedsføring
Søk innen 19/09/22

Les mer

ACE Training Days Norway passer for nyere produsenter innen fiksjon, animasjon eller dokumentar som er på et relativt tidlig stadium i karrieren, og som ønsker å utvide sitt nettverk og lære mer om det internasjonale markedet og samproduksjon. De som allerede har et prosjekt i langformat under utvikling vil kunne få mest utbytte av å delta. Dette er en eksklusiv workshop med plass til 12 norske produsenter.

Kurset finnner sted på FilmCamp, Øverbygd i Målselv kommume 11.-13. oktober og har tema “The Marketing & Promotion of Your Projects in an International Context”. Kurset har ingen deltakeravgift og kost er inkludert, men du må selv dekke reise og opphold (2 overnattinger).

ACE Training Days Norway er satt opp i samarbeid med Norsk filminstitutt og FilmCamp.

Om ACE
ACE Producers er et internasjonalt produsentnettverk som har som formål å styrke kompetansen og nettverket til europeiske filmprodusenter. Sentralt står utveksling av informasjon gjennom nettverk, og målet er å bruke produsentenes kollektive kunnskap til å gjøre dem i stand til å gripe nye forretningsmuligheter i en bransje som er i konstant endring. Organisasjonen, som har holdt på i over 30 år, har base i Amsterdam og har driftsstøtte fra MEDIA-programmet til Creative Europe og Nederland Film Fonds.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!