Kurs og workshops

ACE Nordic Focus Training Days

Finansiering/ distribusjon
Søk innen 02/07/18

Mer om ACE Nordic Focus Training Days

Nordic Focus Training Days arrangeres av ACE, et velrennomert nettverk av erfarne produsenter fra Europa og resten av verden.

Kurset går over to og en halv dag, og består av forelesninger, gruppesamtaler, case-studies og workshops. Bidragsyterne har betydelig track record innen internasjonal finansiering, salg og online distribusjon og vil dele sin kunnskap og ekspertise med deltakerne. Kurset er rettet mot nordiske produsenter på vei opp i bransjen, og opptakskravet er noe lavere enn hva som ellers kreves for å delta på ACE workshops. Kurset har plass til ca 16-20 deltakere,

Søkerkriterier
Uavhengig produsent, relativt tidlig i karrieren
Spillefilmprosjekt i utvikling (kan være dokumentar, animasjon eller konsept for annet format)
Dedikert til å aktivt delta i workshop

påmeldingsfristen 2. juli 2018
CV/ filmografi, letter of motivation og synopsis på filmprosjektet sendes til ace@ace-producers.com
Opptak annonseres i slutten av juli 2018.

Tid og sted for Nordic Focus Training Days:
13.-15. oktober 2018
Espoo og Helsinki, Finland

Deltakeravgift: € 300
Reise og opphold kommer i tillegg.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!