Kurs og workshops

ACE Nordic Focus Training Days

Administrasjon/ ledelse
Søk innen 01/07/19

Mer om ACE Nordic Focus Training Days

Nordic Focus Training Days arrangeres av ACE, et velrennomert nettverk av erfarne produsenter fra Europa og resten av verden.

“The Essentials of Agreement Management, Rights Management and Waterfalls”
Kurset går over to og en halv dag, og består av forelesninger, gruppesamtaler, case-studies og workshops. Forelesere og bidragsyterne har ekspertise innen internasjonale avtaler, rettighetsklarering, budsjettering og finansiering, og vil dele sin kunnskap og ekspertise med deltakerne. Kurset er rettet mot nordiske produsenter på vei opp i bransjen, og opptakskravet er noe lavere enn hva som ellers kreves for å delta på ACE workshops. Kurset har plass til ca 16-20 deltakere,

Søkerkriterier
Uavhengig produsent, relativt tidlig i karrieren
Spillefilmprosjekt i utvikling (kan være dokumentar, animasjon eller konsept for annet format)
Dedikert til å aktivt delta i workshop

Påmeldingsfrist: 1. juli 2019
CV/ filmografi og letter of motivation sendes til alwilliams@ace-producers.com
Opptak annonseres i slutten av juli.

Tid og sted for Nordic Focus Training Days:
5.- 7. oktober 2019
Espoo og Helsinki, Finland

Deltakeravgift: € 300
Reise og opphold kommer i tillegg.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!