Henrik Mestad spiller i tv-serien Okkupert. Foto: Aksel Jermstad

Resultater Kreativt Europa 2014

Publisert: 03.07.2014 | Sist endret: 02.09.2015

Tips sendt!

* = Påkrevd felt

Relatert

Relaterte dokumenter

Resultater Kreativt Europa 2014

Resultatene blir også publisert på Kreativt Europas offisielle resultatside.

Norske resultater i 2014:

  • Seks norske distributører har mottatt automatisk distribusjonstilskudd basert på billettsalg på kino til europeiske filmer i 2013. Les mer
  • Syv europeiske filmer har fått distribusjonstilskudd i årets andre runde av selektiv ordning. Les mer
  • Seks norske selskaper har mottatt tilsammen 1,9 millioner kroner i utviklingstilskudd i andre runde av MEDIA programmet. Les mer
  • I ordningen for TV-prosjekter har det norske produksjonsselskapet Yellow Bird Norge AS mottatt 500.000€ til TV-serien Okkupert. Les mer
  • Tenk.tv mottatt 60.000€ til den animerte dokumentaren The Tower i ordningen for utvikling av enkeltprosjekter. Les mer
  • Maipo Film har fått 180.000€ til fem spillefilmprosjekter og Indie Film har fått 124.000€ til fire dokumentarfilmprosjekteri ordningen for pakkefinansiert utviklingstilskudd. Les mer
  • Fem norske distributører har mottatt tilsammen 168.400€ i tilskudd i den første runden i ordningen for selektivt distribusjonstilskudd. Les mer
  • Ravn Studios har fått 110.000€ i tilskudd til utvikling av dataspillet Englekræsj/Angel Dash og Hyper Games AS har fått 25.000€ i tilskudd til Gigglebug. Les mer

 

Trykk på lenken for å se resultatene i hver ordning:

Tilskudd til kinonettverk - søknadsfrist 27.06.14:

Selection results 2014 - Cinema Networks - EAC/S20/2013

 

Tilskudd til distribusjon - Automatisk ordning - søknadsfrist 30.04.14:

Selection results 2014 - Distribution - Automatic support - EAC/S28/2013

 

Tilskudd til online distribusjon - søknadsfrist 11.07.14:

Selection results 2014 - Support for Online Distribution - EACEA 16/2014

 

Tilskudd til distribusjon - selektiv ordning - søknadsfrist 02.07.14:

Selection results - Distribution - Selective support - EAC/S22/2013

 

Tilskudd til festivaler - søknadsfrist 04.07.14:

Selection results - Support for Film Festivals - EAC/S32/2013

 

Tilskudd til utvikling - enkeltprosjekter - søknadsfrist 06.06.14:

Support to Development - Single Projects + Slate Funding - Selection results 2014

 

Tilskudd til TV-prosjekter - søknadsfrist 13.06.14:

Selection results – Support for TV Programming - EAC/S24/2013

 

Tilskudd til kursarrangører - søknadsfrist 23.05.14:

Selection results – Support for Training - EAC/S23/2013

 

Tilskudd til markedsaktiviteter - søknadsfrist 06/06/14:

Selection results – Support for Access to Markets - EAC/S26/2013

 

Tilskudd til utvikling - dataspill - søknadsfrist 28.03.14:

Selection results - Support to Development - Video Games - EAC/S31/2013

 

Tilskudd til utvikling - slate funding - søknadsfrist 28.03.14:

Selection results - Support to Development - Slate Funding - EAC/S30/2013

 

Tilskudd til utvikling - enkeltprosjekter - søknadsfrist 28.02.14:

Selection results - Support to Development - Single Projects - EAC/S30/2013 - Deadline 1 of 28/02/2014

 

Tilskudd til distribusjon - selektiv ordning - søknadsfrist 28.02.14:

Selection results - Distribution - Selective support - EAC/S22/2013

 

Tilskudd til festivaler - søknadsfrist 28.02.14:

Selection results - Support for Film Festivals - EAC/S32/2013

 

Tilskudd til markedsaktiviteter i 2014 - søknadsfrist 07.03.14:

Selection results - Market Access Single Actions 2014 - EAC/S25/2013

 

Tilskudd til TV-prosjekter - søknadsfrist 28.02.14:

TV Programming - Call for proposal EAC/S24/2014

 

Tilskudd til internasjonale samproduksjonsfond - søknadsfrist 21.03.14:

Support to International Co-production Funds - EAC/S29/2013

 

Tilskudd til publikumsrettede tiltak - søknadsfrist 28.03.14:

Audience development - Selection results - EAC/S27/2013

 


De siste resultatene fra MEDIA 2007-2013 programmet er også publisert:

 

Fornyelse av FPA - Tilskudd til markedsaktiviteter:

Selection results - Market Access - EACEA/35/2011

 

Tilskudd til distribusjon - automatisk ordning:

Distribution - Automatic support - MEDIA 2007-13 - Selection results 

 

Tilskudd til salgsagenter:

Selection results - Sales Agents - MEDIA 2007-2013

 

 

Alle resultatene fra MEDIA 2007-2013 programmet