Om Kreativt Europa

Publisert: 26.03.2010 | Sist endret: 11.01.2018

Kreativt Europa, MEDIA er et informasjons- og veiledningskontor for norske brukere av Kreativt Europa programmet.

Tips sendt!

* = Påkrevd felt

Relatert

Kreativt Europa er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene. Programmet har et budsjett på 1,46 milliarder euro i perioden 2014-2020.

Kreativt Europa gir norske aktører innen TV, film, kunst og kultur muligheter til å samarbeide internasjonalt og til å nå ut til et større europeisk publikum.

Kreativt Europa Norge har to delprogrammer:

1: Delprogrammet for kunst- og kultur - Kultur som administreres av Kulturrådet og

2: Delprogrammet for TV, film og spill - Media som administreres av Norsk Filminstitutt.

Kreativt Europa, MEDIA kontoret er administrativt tilknyttet Norsk filminstitutt og finansiert som et spleiselag mellom Kulturdepartementet og EU Kommisjonen. Kontoret fungerer også som en informasjonskanal, kunnskapsbank og kontaktformidler mellom EU, den europeiske og den norske audiovisuelle bransjen. MEDIA kontor finnes i samtlige land som er tilknyttet Kreativt Europa programmet. MEDIA kontorenes oppgave er å spre informasjon i sine hjemland om de mulighetene som Kreativt Europa tilbyr, tilgjengeliggjøre retningslinjer og søknadsskjemaer, svare på spørsmål og veilede i selve søknadsarbeidet. I seg selv utgjør MEDIA kontorene et unikt europeisk nettverk innenfor den audiovisuelle bransjen.

For mer informasjon om Kreativt Europas støtteordninger for Kultur, se Kulturrådets egne sider.

 

Ansatte

  • Kåre Jensen
  • Ansvarlig for Kreativt Europa, MEDIA
  • Telefon: +47 22 47 88 67
  • Mobil: +47 902 90 195
  • E-post: kaare.jensen@nfi.no
  • Elisabeth Aalmo
  • Informasjonsrådgiver Kreativt Europa, MEDIA
  • Telefon: +47 22 47 45 63
  • Mobil: +47 932 66 554
  • E-post: elisabeth.aalmo@nfi.no