Sources 2 - Projects & Process

Publisert: 08.12.2014 | Sist endret: 03.05.2017

Søknadsfrist: 1. juni 2017

Tips sendt!

* = Påkrevd felt

Sources 2 - Projects & Process

Projects and Process er et kursopplegg for alle som arbeider med manusutvikling for spillefilm og dokumentar, og retter seg spesielt mot manuskonsulenter, manusforfattere, dramaturger, filmkonsulenter, utviklingsprodusenter, undervisere o.l.

Hvert kurs er en tre-måneders prosess hvor deltakerne deles inn i  arbeidsgrupper på 5 ledet av en rådgiver. Grupperådgiverne bytter grupper underveis for at deltakerne skal bli eksponert for ulike mentoringteknikker og arbeidsmetoder. Målet er å utvikle deltakernes egne mentoring egenskaper og utveksle erfaringer og kunnskap innenfor et profesjonelt europeisk nettverk.

Kursopplegget starter med en 4-dagers workshop i Baden i Østerrike som består av både gruppearbeid, diskusjoner og gjesteforelesninger. Kurset fortsetter i en tre måneders on-line coaching periode i samspill med rådgivere og andre deltakere.

Kursdato og sted: Workshop 17-22. oktober 2017 i Baden i Østerrike, samt nettbasert oppfølging.

Kursavgift: € 950 inkluderer overnatting og måltider, oppfølging, tre måneder med coaching og deltakelse i nettverksaktiviteter. Reise er ikke inkludert.

Søknadsfrist: 1. juni 2017

Les mer: www.sources2.de