Series Lab

Publisert: 13.09.2016 | Sist endret: 28.06.2017

Søknadsfrist: 1. august 2017

Tips sendt!

* = Påkrevd felt

Series Lab - Torino Film Lab

Series Lab er et kurs som arrangeres av Torino Film Lab i samarbeid med Series Mania, Europas største samproduksjonsforum for tv-serier.

Kurset retter seg mot internasjonale manusforfattere, regissører og serieskapere med *upubliserte TV-serie-prosjekter i tidlig utviklingsstadium.Serien må bestå av minst 6 episoder av mellom 29-59 minutters lengde.Over en fire måneders periode følger kurset utviklingsprosessen fra konsept, idemyldring, strukturering av materialet, til presentasjon av prosjektet for internasjonale bransjeaktører under Series Mania Industry Days i Paris i april 2018. Målet er å ha klart et treatment for en pilot og en konsept-presentasjon (mini-bibel) ved kursets slutt.Kurset består av tre 4-dagers samlinger i desember 2016, februar og april 2018 og to online-møter  i løpet av perioden. Totalt 9 prosjekter vil bli valgt ut til å delta.

*ikke tidligere presentert eller pitchet på andre workshops/bransjearrangementer.

Kursavgift: € 3000 per team, inkluderer ikke reise og overnatting.

Søknadsfrist: 1. august 2017

Les mer